Ảnh chi tiết Audi Q8

Audi Q8 vừa chính thức lộ diện, cạnh tranh với 2 đối thủ sừng sỏ trong phân khúc là BMW X6 và Mercedes GLE Coupe.

Ảnh chi tiết Audi Q8 audi-q8-1-1-1.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q8 audi-q8-3-1.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q8 audi-q8-5-1-1.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q8 audi-q8-5-1.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q8 audi-q8-14.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q8 audi-q8-15.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q8 audi-q8-21-1.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q8 audi-q8-23-1.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q8 audi-q8-25.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q8 audi-q8-26.jpg

#audi q8 #q8 2018