Bảng giá các mẫu xe ôtô Honda tháng 6/2018

Bảng giá các mẫu xe ôtô Honda trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) trong tháng 6/2018.

Bảng giá các mẫu xe ôtô Honda tháng 6/2018 honda-thang6.jpg

NhonVT (forum.autodaily.vn)