Bảng giá các mẫu xe Porsche tháng 6/2018 tại Việt Nam

Bảng giá của các mẫu xe Porsche trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) trong tháng 6/2018.

Bảng giá các mẫu xe Porsche tháng 6/2018 tại Việt Nam porsche-thang6-2.jpgBảng giá các mẫu xe Porsche tháng 6/2018 tại Việt Nam porsche-thang6-3.jpgBảng giá các mẫu xe Porsche tháng 6/2018 tại Việt Nam porsche-thang6-4.jpgBảng giá các mẫu xe Porsche tháng 6/2018 tại Việt Nam porsche-thang6-5.jpgBảng giá các mẫu xe Porsche tháng 6/2018 tại Việt Nam porsche-thang6-6.jpgBảng giá các mẫu xe Porsche tháng 6/2018 tại Việt Nam porsche-thang6-1.jpg

NhonVT (forum.autodaily.vn)