11:25  | 

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ

Chiếc Cadillac Escalade Platinum ESV này mới lăn bánh được khoảng 9.000km nhưng đã được chủ nhân chào bán lại cho người có nhu cầu với giá hơn 7 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0624-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0621-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0559-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0552-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0556-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0549-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0618-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0546-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0631-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0638-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0628-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0579-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0580-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0581-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0576-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0578-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0567-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ cadillac-escalade-2015-18.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ cadillac-escalade-2015-17.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0588-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0582-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0597-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0584-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0595-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0596-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ -dsc0599-copy.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ cadillac-escalade-2015-26.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ cadillac-escalade-2015-30.jpg

Ảnh chi tiết Cadillac Escalade Platinum ESV bán lại giá hơn 7 tỷ cadillac-escalade-2015-33.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn

Ý kiến đánh giá (1)


Có thể bạn quan tâm