12:38  | 

Ảnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option

Tại Việt Nam, BMW S1000R 2018 phiên bản "full option" hiện có giá bán từ 529 triệu đồng, đắt hơn 60 triệu so với bản tiêu chuẩn

Ảnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-3.jpgẢnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-27.jpgẢnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-24.jpgẢnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-25.jpgẢnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-26.jpgẢnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-22.jpgẢnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-23.jpgẢnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-16.jpgẢnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-18.jpgẢnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-15.jpgẢnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-13.jpgẢnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-4.jpgẢnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-7.jpgẢnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-9.jpgẢnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-8.jpgẢnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-12.jpgẢnh chi tiết BMW S1000R 2018 phiên bản full option bmw-s1000r-2018-17.jpgẢnh: Thành Nhơn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm