Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới

Phiên bản mới của mẫu xe SH300i nhập khẩu từ Ý đã được HVN bổ sung cảm biến nhiệt độ ngoài trời cùng mặt đồng hồ được tinh chỉnh lại.

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-11.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-12.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-24.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-20.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-19.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-21.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-7.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-9.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-1.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-4.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-5.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-3.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-2.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-14.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-15.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-16.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i phiên bản mới honda-sh300i-6.jpgẢnh: Thành Nhơn