14:47  | 

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam

Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên cập bến tại Việt Nam thuộc diện chính hãng, đi kèm với mức giá hơn 16 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-6.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-11.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-10.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-2.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-1.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-12.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-14.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-15.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-4.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-13.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-5.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-16.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-19.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-18.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-17.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-23.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-20.jpg

Ảnh chi tiết Bentley Flying Spur V8 S đầu tiên tại Việt Nam bentley-continental-flying-spur-v8s-17-1.jpg

Ảnh: Thành Nhơn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm