00:44  | 

Ảnh chi tiết Range Rover HSE 2018 đầu tiên về Việt Nam

Đây chính là chiếc Range Rover Sport 2018 đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại. Xe đang được đại lý tư nhân chào bán gần 7 tỷ đồng.

range-rover-sport-autodaily-dsc4040-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4048-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4034-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4032-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc3974-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc3978-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc3987-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc3990-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4050-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4060-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4062-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc3997-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc3999-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4023-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4016-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4009-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4011-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4014-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4117-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4114-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4118-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4147-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4101-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4102-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4098-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4105-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4078-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4089-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4074-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4111-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4137-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4139-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4129-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4131-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4134-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4136-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4135-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4142-copy.jpg

range-rover-sport-autodaily-dsc4150-copy.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm