15:18  | 

Ảnh chi tiết Honda CB1300 2019 và CB1300 SP 2019

Phiên bản hiệu năng cao Honda CB1300 SP 2019 đầu tiên vừa cập bến thị trường Việt Nam thông qua nhà nhập khẩu tư nhân Motorrock tại Sài Gòn.

honda-cb1300-sp-2019-1.jpghonda-cb1300-sp-2019-18.jpghonda-cb1300-sp-2019-15.jpghonda-cb1300-sp-2019-16.jpghonda-cb1300-sp-2019-8.jpghonda-cb1300-sp-2019-14.jpghonda-cb1300-sp-2019-7.jpghonda-cb1300-sp-2019-5.jpghonda-cb1300-sp-2019-9.jpghonda-cb1300-sp-2019-13.jpghonda-cb1300-sp-2019-2.jpghonda-cb1300-sf-2019-4.jpghonda-cb1300-sf-2019-5.jpghonda-cb1300-sf-2019-6.jpghonda-cb1300-sf-2019-9.jpghonda-cb1300-sf-2019-8.jpghonda-cb1300-sf-2019-7.jpghonda-cb1300-sf-2019-22.jpghonda-cb1300-sf-2019-11.jpghonda-cb1300-sf-2019-17.jpghonda-cb1300-sf-2019-10.jpghonda-cb1300-sf-2019-24.jpghonda-cb1300-sf-2019-23.jpghonda-cb1300-sf-2019-27.jpghonda-cb1300-sf-2019-15.jpghonda-cb1300-sf-2019-26.jpghonda-cb1300-sf-2019-20.jpghonda-cb1300-sf-2019-12.jpghonda-cb1300-sf-2019-13.jpghonda-cb1300-sf-2019-3.jpghonda-cb1300-sf-2019-21.jpghonda-cb1300-sf-2019-19.jpghonda-cb1300-sf-2019-14.jpghonda-cb1300-sf-2019-18.jpghonda-cb1300-sf-2019-2.jpghonda-cb1300-sf-2019-29.jpghonda-cb1300-sf-2019-28.jpghonda-cb1300-sf-2019-16.jpgẢnh: Thành Nhơn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm