10:34  | 

Ảnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018

Mẫu xe côn tay Suzuki GSX-150 Bandit 2018 vừa được một nhà nhập khẩu tư nhân tại Sài Gòn đưa về, đi kèm mức giá từ 67 triệu đồng.

Ảnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-33.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-1.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-6.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-4.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-11.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-10.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-24.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-22.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-23.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-31.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-25.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-30.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-18.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-17.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-8.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-12.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-32.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-15.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-16.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-14.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-27.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-28.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-26.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-29.jpgẢnh chi tiết Suzuki GSX-150 Bandit 2018 suzuki-gsx-150-bandit-13.jpgẢnh: Thành Nhơn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm