09:03  | 

Ảnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019

Benelli 302S ABS 2019 vừa về Việt Nam với mức giá từ 118 triệu đồng là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc mô-tô phân khối lớn 300 phân khối.

Ảnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-7.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-16.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-21.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-19.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-8.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-12.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-27.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-25.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-26.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-10.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-22.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-20.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-4.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-5.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-28.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-13.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-9.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-14.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-17.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-24.jpgẢnh chi tiết Benelli 302S ABS 2019 benelli-tnt-302s-23.jpgẢnh: Thành Nhơn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm