Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019

Thế hệ thứ 7 của BMW 3-Series chính thức được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Bangkok 2019 và dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào tháng 7 tới.

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bim3-1.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bim31-1.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bim33.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bmw-3-series-2019-bangkok-motor-show-autodaiy-08.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bmw-3-series-2019-bangkok-motor-show-autodaiy-011.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bmw-3-series-2019-bangkok-motor-show-autodaiy-016.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bmw-3-series-2019-bangkok-motor-show-autodaiy-017.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bmw-3-series-2019-bangkok-motor-show-autodaiy-018.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bmw-3-series-2019-bangkok-motor-show-autodaiy-01.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bmw-3-series-2019-bangkok-motor-show-autodaiy-02.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bmw-3-series-2019-bangkok-motor-show-autodaiy-03-1.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bmw-3-series-2019-bangkok-motor-show-autodaiy-04.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bmw-3-series-2019-bangkok-motor-show-autodaiy-05.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bmw-3-series-2019-bangkok-motor-show-autodaiy-06.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bmw-3-series-2019-bangkok-motor-show-autodaiy-07.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bmw-3-series-2019-bangkok-motor-show-autodaiy-012.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bmw-3-series-2019-bangkok-motor-show-autodaiy-013.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bmw-3-series-2019-bangkok-motor-show-autodaiy-015.jpg

Ảnh chi tiết BMW 3-Series 2019 bmw-3-series-2019-bangkok-motor-show-autodaiy-021.jpg

ảnh: Tới Nguyễn