Ảnh chi tiết Chevrolet Captiva 2020

Chevrolet Captiva thế hệ thứ 2 dành cho khu vực Đông Nam Á đã chính thức được trình làng tại Triển lãm ô tô Bangkok 2019 với giá bán từ 31.600 USD.

Ảnh chi tiết Chevrolet Captiva 2020 chevrolet-captiva-2020-bangkok-motor-show-autodaily-015.jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Captiva 2020 chevrolet-captiva-2020-bangkok-motor-show-autodaily-014.jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Captiva 2020 chevrolet-captiva-2020-bangkok-motor-show-autodaily-01.jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Captiva 2020 chevrolet-captiva-2020-bangkok-motor-show-autodaily-010.jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Captiva 2020 chevrolet-captiva-2020-bangkok-motor-show-autodaily-012.jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Captiva 2020 chevrolet-captiva-2020-bangkok-motor-show-autodaily-013.jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Captiva 2020 chevrolet-captiva-2020-bangkok-motor-show-autodaily-03.jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Captiva 2020 chevrolet-captiva-2020-bangkok-motor-show-autodaily-02.jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Captiva 2020 chevrolet-captiva-2020-bangkok-motor-show-autodaily-09.jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Captiva 2020 chevrolet-captiva-2020-bangkok-motor-show-autodaily-08.jpg

Ảnh chi tiết Chevrolet Captiva 2020 chevrolet-captiva-2020-bangkok-motor-show-autodaily-07.jpg

ảnh: Tới Nguyễn