19:16  | 

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019

Mẫu nakedbike cỡ nhỏ Honda CB150R 2019 đang được trưng bày tại Bangkok Motor Show với giá bán từ 3.120 USD (tương đương hơn 72 triệu đồng)

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-020.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-019.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-018.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-017.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-09.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-08.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-07.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-06.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-05.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-04.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-03.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-02.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-016.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-015.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-014.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-013.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-012.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-011.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-010.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 honda-cb150r-2019-bangkok-motor-show-autodaily-01.jpg

ảnh: Tới Nguyễn 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm