22:30  | 

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam

Lexus ES 250 2019 sở hữu thiết kế lột xác, nền tảng hoàn toàn mới của hãng xe Nhật với kích thước dài hơn, rộng hơn nhưng thấp hơn thế hệ cũ. Xe có giá bán từ 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam.

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 1.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 8.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 9.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 7.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 28.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 29.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 30.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 34.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 2.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 5.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 3.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 4.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 6.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 31.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 32.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 14.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 13.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 12.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 26.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 25.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 11.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 24.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 23.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 27.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 22.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 21.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 10.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 20.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 19.jpg

Ảnh chi tiết Lexus ES 250 2019 giá 2,5 tỷ đồng tại Việt Nam 16.jpg
Tới Nguyễn (Forum.autodaily.vn)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm