11:21  | 

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam

Mercedes-AMG G63 2019 đang trở thành cơn sốt tại thị trường Việt Nam khi trong thời gian vừa qua, có khá nhiều xe được các doanh nghiệp tư nhân nhập về, đa phần trong số đó là bản Edition 1 với giá tới 13 tỷ.

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 9.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 20.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 21.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 18.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 10.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 12.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 11.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 14.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 13.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 15.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 19.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 2.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 7.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 3.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 17.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 4.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 5.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 8.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 42.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 41.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 36.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 35.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 33.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 34.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 39.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 45.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 25.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 27.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 28.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 40.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 26.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 22.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 38.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 37.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 32.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 30.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 29.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 43.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 44.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 24.jpg

Ảnh chi tiết Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 giá 13 tỷ tại Việt Nam 23.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm