15:37  | 

Ảnh chi tiết "hàng hiếm" RAM 1500 Limited 2019 tại Sài Gòn

RAM 1500 Limited 2019 tiếp tục được nhập trực tiếp từ Mỹ thông qua một doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân tại Sài Gòn, sở hữu ngoại thất màu trắng ngọc trai và nội thất bọc da màu đen.

ram-1500-limited-2019-76.jpg

ram-1500-limited-2019-77.jpg

ram-1500-limited-2019-72.jpg

ram-1500-limited-2019-73.jpg

ram-1500-limited-2019-74.jpg

ram-1500-limited-2019-75.jpg

ram-1500-limited-2019-68.jpg

ram-1500-limited-2019-80.jpg

ram-1500-limited-2019-81.jpg

ram-1500-limited-2019-82.jpg

ram-1500-limited-2019-90.jpg

ram-1500-limited-2019-84.jpg

ram-1500-limited-2019-85.jpg

ram-1500-limited-2019-87.jpg

ram-1500-limited-2019-89.jpg

ram-1500-limited-2019-88.jpg

ram-1500-limited-2019-133.jpg

ram-1500-limited-2019-132.jpg

ram-1500-limited-2019-96.jpg

ram-1500-limited-2019-92.jpg

ram-1500-limited-2019-91.jpg

ram-1500-limited-2019-93.jpg

ram-1500-limited-2019-94.jpg

ram-1500-limited-2019-95.jpg

ram-1500-limited-2019-98.jpg

ram-1500-limited-2019-103.jpg

ram-1500-limited-2019-97.jpg

ram-1500-limited-2019-106.jpg

ram-1500-limited-2019-116.jpg

ram-1500-limited-2019-119.jpg

ram-1500-limited-2019-120.jpg

ram-1500-limited-2019-121.jpg

ram-1500-limited-2019-100.jpg

ram-1500-limited-2019-104.jpg

ram-1500-limited-2019-105.jpg

ram-1500-limited-2019-101.jpg

ram-1500-limited-2019-99.jpg

ram-1500-limited-2019-102.jpg

ram-1500-limited-2019-122-1.jpg

ram-1500-limited-2019-126.jpg

ram-1500-limited-2019-128.jpg

ram-1500-limited-2019-127.jpg

ram-1500-limited-2019-123.jpg

ram-1500-limited-2019-124.jpg

ram-1500-limited-2019-131.jpg

ram-1500-limited-2019-125.jpg

ram-1500-limited-2019-129.jpg

ram-1500-limited-2019-130.jpg

ram-1500-limited-2019-107.jpg

ram-1500-limited-2019-109.jpg

ram-1500-limited-2019-108.jpg

ram-1500-limited-2019-110.jpg

ram-1500-limited-2019-111.jpg

ram-1500-limited-2019-118.jpg

ram-1500-limited-2019-117.jpg

ram-1500-limited-2019-114.jpgẢnh: Thành Nhơn

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm