01:05  | 

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ

Chiếc Ford Mustang 2018 sở hữu ngoại thất màu cam cực kì nổi bật, ngoài ra xe còn được bổ sung thêm nhiều tuỳ chọn cao cấp mà bản tiêu chuẩn về trước đó không có.

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford10.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford11.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford3.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford4.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford6.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford9.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford8.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford2.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford5.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford1.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford13.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford18.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford17.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford16.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford15.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford14.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford12.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford23.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford20.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford21.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford22.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford26.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford25.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford28.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford27.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford29.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford30.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford24.jpg

Ảnh chi tiết Ford Mustang màu độc vừa về Việt Nam giá hơn 2,7 tỷ ford19.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm