16:05  | 

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội

Honda CB150R 2019 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về Việt Nam và phân phối chính hãng với giá 105 triệu đồng thông qua các HEAD Honda trên toàn quốc.

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb1.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb2.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb25.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb19.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb7.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb6.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb9.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb5.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb4.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb12.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb13.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb20.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb24.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb23.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb17.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb22.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb15.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb11.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb10.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb16.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb14.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb21.jpg

Ảnh chi tiết Honda Cb150R 2019 giá 105 triệu tại Hà Nội cb18.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn (Forum.autodaily.vn)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm