11:34  | 

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam

Toyota Camry 2019 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng này với 2 phiên bản bao gồm 2.0G và 2.5Q. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với thiết kế, trang bị hoàn toàn mới.

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-20192-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201924-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201919-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201911-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201916-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201940-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201934-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201941-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201932-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201933.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201931-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201930-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201959-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201960-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201968-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201969-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201967-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201966-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201949-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201935-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201946-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam 71.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201943.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201963-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201962-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201961-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201965-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201945-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201947-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201957-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201955-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201956-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201952-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2019 tại Việt Nam toyota-camry-201951-copy.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm