Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng

Phiên bản 2.0G của Toyota Camry 2019 có giá tăng nhẹ so với đời cũ tuy nhiên được trang bị khá nhiều những chi tiết cao cấp hơn trong khi thiết kế ngoại thất lột xác.

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam7.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam8.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam32.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam31.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam34.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam33.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam3.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam30.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam29.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam6.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam28.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam27.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam9.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam26.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam10.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam25.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam24.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam22.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam23.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam21.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam20.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam19.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam18.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam17.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam12.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam15.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam13.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam14.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Camry 2.0G 2019 giá 1,029 tỷ đồng cam11.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

#[]