Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam

Chiếc Porsche 911 GT3 RS 2019 được một đại gia Việt đặt hàng chính hãng, bổ sung thêm nhiều tuỳ chọn trong đó có màu xanh lá độc đáo khiến giá xe đẩy lên mức gần 16 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt5.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt4.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt3.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt32.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt27.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt28.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt30.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt16.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt35.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt24.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt25.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt26.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt20.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt13.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt12.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt10.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt18.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt21.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt7.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt8.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt22.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt23.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt9.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt2.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt19.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt43.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt44.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt39.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt36.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt38.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt37.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt42.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt41.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt40.jpg

Ảnh chi tiết Porsche 911 GT3 RS 2019 giá gần 16 tỷ tại Việt Nam gt45.jpg


Ảnh: Tới Nguyễn (Forum.autodaily.vn)