Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý

Thời điểm hiện tại, những chiếc Vinfast Fadil đã được vận chuyển đi các đại lý của hãng xe Việt trên toàn quốc và sẵn sàng cho việc lái trải nghiệm từ 1/6.

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-12.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-26.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-29.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-18.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-31.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-15.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-2.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-8.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-10.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-4.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-5.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-9.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-30.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-27.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-24.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-13.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-14.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-16.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-23.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-22.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-17.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-20.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-11.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-28.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-1.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-3.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Fadil tại đại lý vinfast-fadil-autodaily-7.jpg

Ảnh: Tổng hợp Facebook 

#[]