Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam

Phiên bản mới của Honda SH300i được trang bị hệ thống kiểm soát lực xoắn (HSTC) giúp duy trì độ bám đường cho bánh sau xe cùng mức giá hơn 276 triệu đồng.

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-31.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-30.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-3.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-2.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-4.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-5.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-9.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-6.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-10.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-11.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-13.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-16.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-15.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-20.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-1.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-17.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-18-1.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-33.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-32.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-21.jpgẢnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-22.jpg

Ảnh chi tiết Honda SH300i 2019 tại Việt Nam honda-sh300i-2019-23.jpgẢnh: Thành Nhơn