Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy

Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy là phiên bản mới được lấy cảm hứng từ “siêu mô tô” YZR-M1 2019 của đội đua Yamaha MotoGP.

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy yamaha-exciter-150-monster-energy-38.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy yamaha-exciter-150-monster-energy-31.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy yamaha-exciter-150-monster-energy-43.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy yamaha-exciter-150-monster-energy-41.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy yamaha-exciter-150-monster-energy-26.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy yamaha-exciter-150-monster-energy-24.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy yamaha-exciter-150-monster-energy-25.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy yamaha-exciter-150-monster-energy-33.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy yamaha-exciter-150-monster-energy-23.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy yamaha-exciter-150-monster-energy-35.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy yamaha-exciter-150-monster-energy-30.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy yamaha-exciter-150-monster-energy-32.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy yamaha-exciter-150-monster-energy-27.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy yamaha-exciter-150-monster-energy-40.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy yamaha-exciter-150-monster-energy-37.jpg

Ảnh chi tiết Yamaha Exciter 150 2019 Monster Energy yamaha-exciter-150-monster-energy-28-1.jpgẢnh: Thành Nhơn