11:46  | 

Xem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019

Yamaha FZ-25 ABS 2019 được một cửa hàng nhập khẩu tư nhân tại Sài Gòn đưa trực tiếp từ Ấn Độ về thông qua đường hải quan chính ngạch. Mẫu xe này là bản nâng cấp mạnh mẽ của phiên bản trước đây là FZ-S.

Xem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-22.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-21.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-28.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-20.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-9.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-7.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-8.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-4.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-11.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-10.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-12.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-13.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-18.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-3.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-5.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-15.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-14.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-19.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-25.jpgXem thêm ảnh Yamaha FZ-25 ABS 2019 yamaha-fz-25-abs-2019-24.jpgẢnh: Thành Nhơn

Tags: Yamaha FZ 25

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm