09:45  | 

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam

Honda CB150R 2019 được bán chính hãng tại Việt Nam với giá 105 triệu đồng, cao hơn rất nhiều các đối thủ còn lại trong phân khúc. Với mức chênh này, Honda CB150R liệu có xứng đáng để người tiêu dùng xuống tiền?

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb10.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb30.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb31.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb24.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb9.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb8.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb7.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb6.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb27.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb26.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb25.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb12.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb5.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb4.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb28.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb22.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb20.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb19.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb18.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb17.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb16.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb29.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb21.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb13.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb14.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb2.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb3.jpg

Ảnh chi tiết Honda CB150R 2019 giá 105 triệu đồng tại Việt Nam cb1.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm