09:32  | 

Ảnh chi tiết Ducati Hypermotard 950 2019

Ducati Hypermotard 950 2019 sẽ thay thế cho dòng xe Hypermotard 939 với khá nhiều nâng cấp mới đặc biệt là ở thiết kế, khung sườn và động cơ mạnh mẽ hơn.

ducati-hypermotard-950-2019-63-1.jpgducati-hypermotard-950-2019-64-1.jpgducati-hypermotard-950-2019-65-1.jpgducati-hypermotard-950-2019-66.jpgducati-hypermotard-950-2019-71.jpgducati-hypermotard-950-2019-60.jpgducati-hypermotard-950-2019-70.jpgducati-hypermotard-950-2019-79.jpgducati-hypermotard-950-2019-84.jpgducati-hypermotard-950-2019-87.jpgducati-hypermotard-950-2019-89.jpgducati-hypermotard-950-2019-62-1.jpgducati-hypermotard-950-2019-67.jpgducati-hypermotard-950-2019-68.jpgducati-hypermotard-950-2019-102.jpgducati-hypermotard-950-2019-69.jpgducati-hypermotard-950-2019-90.jpgducati-hypermotard-950-2019-96.jpgducati-hypermotard-950-2019-94.jpgducati-hypermotard-950-2019-101-1.jpgducati-hypermotard-950-2019-95.jpgducati-hypermotard-950-2019-97.jpgducati-hypermotard-950-2019-93.jpgducati-hypermotard-950-2019-73.jpgducati-hypermotard-950-2019-74.jpgducati-hypermotard-950-2019-75.jpgducati-hypermotard-950-2019-92.jpgducati-hypermotard-950-2019-88.jpgducati-hypermotard-950-2019-100.jpgducati-hypermotard-950-2019-83.jpgducati-hypermotard-950-2019-82-1.jpgducati-hypermotard-950-2019-76.jpgducati-hypermotard-950-2019-77-1.jpgducati-hypermotard-950-2019-81.jpgducati-hypermotard-950-2019-86.jpgducati-hypermotard-950-2019-85.jpgducati-hypermotard-950-2019-98.jpgducati-hypermotard-950-2019-91.jpgẢnh: Thành Nhơn

 

Tags: Ducati

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm