13:06  | 

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội

Chiếc Ducati V4S này được chủ nhân mua chính hãng tại Việt Nam và hiện do không có nhu cầu sử dụng nên bán lại với giá 900 triệu đồng.

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du26.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du25.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du24.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du23.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du22.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du21.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du20.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du19.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du18.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du17.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du15.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du14.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du11.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du10.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du1.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du29.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du28.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du27.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du9.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du8.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du7.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du6.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du5.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du3.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du2.jpg

Ảnh chi tiết Ducati V4S siêu lướt giá 900 triệu đồng tại Hà Nội du16.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Tags: Ducati V4S

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm