15:30  | 

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng

Mẫu sedan Vinfast Lux A2.0 vừa được hãng xe Việt bsan ra thị trường sở hữu kích thước tương đương đối thủ đến từ Nhật, trang bị hiện đại cùng 2 lựa chọn động cơ.

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se1.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se6.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se4.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se7.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se5.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se3.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se2.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se21.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se23.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se24.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se22.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng 9.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se14.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se15.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se16.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se12.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se9.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se13.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se18.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux A2.0 giá từ 990 triệu đồng se17.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm