13:57  | 

Ảnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition

KTM tại Việt Nam đã nhập mẫu RC 390 MotoGP Edition 2019 với màu sắc và tem mới vô cùng ấn tượng, đi cùng giá bán từ 151 triệu đồng (giao hải quan).

Ảnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-2.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-4.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-5.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-9.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-10.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-12.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-1.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-32.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-31.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-28.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-30.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-29.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-14.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-15.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-20.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-19.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-22.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-18.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-21.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-24.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-25.jpgẢnh chi tiết KTM RC 390 MotoGP Edition ktm-rc-390-motogp-edition-23.jpgẢnh: Thành Nhơn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm