23:40  | 

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội

Những chiếc BMW X7 với gói trang bị M-Sport được nhập về bởi các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân hiện đang có giá bán rẻ hơn nửa tỷ đồng so với bản tiêu chuẩn chính hãng.

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 4.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 2.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 9.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 8.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 3.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 5.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 1.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 19.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 23.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 22.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 17.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 18.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 14.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 15.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 16.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 11.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 10.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 21.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 13.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 12.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 20.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 6.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 32.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 30.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 31.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 26.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 24.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 29.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 37.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 27.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 28.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 33-copy.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 34.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 44.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 42.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 43.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 38.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 41.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 39.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 36.jpg

Ảnh chi tiết BMW X7 M-Sport giá 7 tỷ đồng tại Hà Nội 35.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Ý kiến đánh giá (1)


Có thể bạn quan tâm