08:13  | 

Ảnh chi tiết Brixton Glanville 250

Brixton Glanville 250 mang thiết kế hòa trộn giữa cổ điển và hiện đại, sở hữu khối động cơ 250 phân khối đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và phanh ABS hai kênh.

Ảnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-2.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-23.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-5.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-9.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-35.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-33.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-32.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-34.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-36.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-1.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-13.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-14.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-31.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-20.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-6.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-12.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-22.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-27.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-26.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-28.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-30.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-15.jpgẢnh chi tiết Brixton Glanville 250 brixton-glanville-250-11.jpgẢnh: Thành Nhơn

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm