15:14  | 

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam

Mẫu SUV 3 hàng ghế hoàn toàn mới Hyundai Palisade được niêm yết giá bán tại Việt Nam khoảng 2,2 tỷ đồng tương đương với các đối thủ cùng phân khúc như Ford Explorer.

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam tc9.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam tc8.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 9.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 5.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 21-copy.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 19.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 2.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 6.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 7.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 3.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 4.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 20.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 8.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 18.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 17.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 16.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 14.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 15.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 11.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 1.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 13.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam 12.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam tc6.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam tc3.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam tc4.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam tc1.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam tc2.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam tc7.jpg

Ảnh chi tiết Hyundai Palisade 2020 giá 2,2 tỷ tại Việt Nam tv5.jpg


Ảnh: Tới Nguyễn - Thế Chung 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm