23:40  | 

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội

Đây chính là showroom kinh doanh xe Vinfast đầu tiên tại Hà Nội đã có Lux A2.0 và SA2.0 để trưng bày nhằm giúp khách hàng có cái nhìn gần gũi hơn.

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4675-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4672-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4669-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4667-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4664-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4662-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4658-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4654-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4651-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4648-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4640-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4637-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-46801-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4705-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4701-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4697-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4695-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4694-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4691-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4684-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4720-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4718-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4712-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4709-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4721-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4727-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4736-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4768-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4766-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4763-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4761-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4757-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4748-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4745-copy.jpg

Ảnh chi tiết Vinfast Lux 2.0 tại đại lý ở Hà Nội dsc-4741-copy.jpg

Ý kiến đánh giá (1)


Có thể bạn quan tâm