08:03  | 

Ảnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019

Hiện tại Ducati chỉ mang về Việt Nam tổng cộng 5 chiếc Diavel 1260 cho cả 2 phiên bản tiêu chuẩn và S, với giá bán lần lượt từ 799 và 899 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

Ảnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-32.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-3.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-9.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-35.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-6.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-34.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-42.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-36.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-5.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-7.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-37.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-1.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-28.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-27.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-16.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-23.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-11.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-12.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-38.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-18.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-22.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-19.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-20.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-24.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-39.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-40.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-29.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-30.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-41.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-31.jpgẢnh chi tiết Ducati Diavel 1260 2019 ducati-diavel-1260-2019-26.jpgẢnh: Thành Nhơn

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm