11:47  | 

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng

Chiếc Lexus RX 350L nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ đã lăn bánh gần 17.000 km được một showroom tư nhân chào bán lại với giá hơn 4 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 26.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 25.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 29.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 30.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 24.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 28.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 27.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 31.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 3.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 2.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 1.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 17.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 16.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 10.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 11.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 12.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 13.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 14.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 4.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 7.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 6.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 5.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 22.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 21.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 9.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 8.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 23.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 19.jpg

Ảnh chi tiết Lexus RX 350L 'siêu lướt' giá hơn 4 tỷ đồng 18.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm