Đánh giá Toyota Fortuner TRD lắp ráp trong nước: Thêm CHẤT, thêm HẤP DẪN

Với nhiều nâng cấp, Toyota Fortuner TRD lắp ráp trong nước tăng sức hấp dẫn với người tiêu dùng Việt.

4banhteam (forum.autodaily.vn)