Ảnh chi tiết Infiniti QX50 2019

Sau khi được đưa về Việt Nam hồi cuối tháng 8 vừa qua, Infiniti Việt Nam đã chính thức mở bán và nhận đặt cọc mẫu xe QX50 2019 với mức giá niêm yết từ 2,45 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-3.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-8.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-7.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-9.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-6.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-10.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-11.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-14.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-13.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-22-1.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-39.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-19.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-18.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-16.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-15.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-17.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-23.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-24.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-20.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-21.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-43.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-26.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-25.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-31.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-38.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-44.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-29.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-40.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-36.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-35.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-47.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-34.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-46.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-37.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-45.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-33-1.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-49.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-1.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-50.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-51.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-52.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-53.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-30.jpgẢnh chi tiết Infiniti QX50 2019 infiniti-qx50-2019-41.jpgẢnh: Thành Nhơn