14:41  | 

Ảnh chi tiết Toyota Avalon 2020 giá gần 4 tỷ tại Việt Nam

Chiếc Toyota Avalon Hybrid Limited 2020 đầu tiên về Việt Nam thông qua một doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân tại Hà Nội và chào bán với giá gần 4 tỷ đồng.

a39.jpg

a38.jpg

a7.jpg

a8.jpg

a4.jpg

a3.jpg

a2.jpg

a1.jpg

a41.jpg

a40.jpg

a20.jpg

a11.jpg

a12.jpg

a14.jpg

a18.jpg

a17.jpg

a16.jpg

a15.jpg

a13.jpg

a19.jpg

a10.jpg

a9.jpg

a24.jpg

a23.jpg

a27.jpg

a30.jpg

a29.jpg

a26.jpg

a25.jpg

a33.jpg

a32.jpg

a31.jpg

a34.jpg

a37.jpg

a36.jpg

a35.jpg

a22.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn 

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm