12:18  | 

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam

Đây là chiếc Rolls-Royce Cullinan đầu tiên được đơn vị phân phối xe Rolls-Royce chính hãng tại Việt Nam đưa về theo đơn đặt hàng của một đại gia Việt. Xe có giá bán tiêu chuẩn từ 32 tỷ đồng, đắt nhất Việt Nam.

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 49.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 46.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 45.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 37.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 51.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 52.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 53.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 48.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 36.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 33.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 32.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 30.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 31.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 35.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 34.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 39.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 40.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 41.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 43.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 18.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 14.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 1.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 17.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 7.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 16.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 11.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 10.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 13.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 8.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 19.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 20.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 25.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 24.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 26.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 54.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 50.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 28.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 29.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 27.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 9.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 5.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 3.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 6.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 4.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 21.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 56.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 23.jpg

Ảnh chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2020 chính hãng tại Việt Nam 22.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm