Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng

Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 về Việt Nam được chào bán với giá gần 14 tỷ đồng, rẻ hơn khoảng 4 tỷ so với phiên bản 5.0 được đưa về trước đó.

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 11.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 16.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 15-copy.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 14.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 21.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 20.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 22.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 18.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 8.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 17.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 4.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 3.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 13.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 12.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 27.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 42.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 41.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 40.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 39.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 38.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 37.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 36.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 35.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 34.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 32.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 31.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 30-copy.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 29.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 28.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 26.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 25.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 24.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 23.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 9.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 7.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 6.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 5.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 10.jpg

Ảnh chi tiết Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 14 tỷ đồng 1.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

#[]