Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam

Sau BMW X5, Mercedes-Benz GLE 2020, phân khúc SUV hạng sang 5+2 chỗ ngồi tại Việt Nam tiếp tục đón nhận thêm sự xuất hiện của Audi Q7 2020 với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6647.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6641.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6649.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6650.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6656.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6669.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6664.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6659.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6667.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6675.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6672.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6680.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6684.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6686.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6733.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6737.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6752.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6761.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6744.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6759.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6725.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6723.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6724.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6695.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6698.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6700.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6703.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6705.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6706.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6715.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6713.jpg

Ảnh chi tiết Audi Q7 2020 vừa ra mắt tại Việt Nam dsc-6718.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn