08:39  | 

Ảnh chi tiết Kawasaki Z900 2020

Mẫu xe naked-bike Kawasaki Z900 2020 với nhiều cải tiến về công nghệ, thay đổi vài chi tiết bên ngoài xe. Động cơ vẫn được giữ nguyên như mô hình trước đây.

2020-kawasaki-z900-27.jpg2020-kawasaki-z900-28.jpg2020-kawasaki-z900-35.jpg2020-kawasaki-z900-36.jpg2020-kawasaki-z900-55.jpg2020-kawasaki-z900-57.jpg2020-kawasaki-z900-58.jpg2020-kawasaki-z900-14.jpg2020-kawasaki-z900-32.jpg2020-kawasaki-z900-17-1.jpg2020-kawasaki-z900-37.jpg2020-kawasaki-z900-33.jpg2020-kawasaki-z900-20.jpg2020-kawasaki-z900-22.jpg2020-kawasaki-z900-19-1.jpg2020-kawasaki-z900-18.jpg2020-kawasaki-z900-21.jpg2020-kawasaki-z900-25.jpg2020-kawasaki-z900-26.jpg2020-kawasaki-z900-24.jpg2020-kawasaki-z900-47.jpg2020-kawasaki-z900-48.jpg2020-kawasaki-z900-04.jpg2020-kawasaki-z900-03.jpg2020-kawasaki-z900-05.jpg2020-kawasaki-z900-06.jpg2020-kawasaki-z900-07.jpg2020-kawasaki-z900-08.jpg2020-kawasaki-z900-09.jpg2020-kawasaki-z900-10.jpg2020-kawasaki-z900-11.jpg2020-kawasaki-z900-12.jpg2020-kawasaki-z900-30.jpg2020-kawasaki-z900-31.jpg2020-kawasaki-z900-34.jpg2020-kawasaki-z900-52.jpg2020-kawasaki-z900-51.jpg2020-kawasaki-z900-40.jpg2020-kawasaki-z900-39.jpg2020-kawasaki-z900-44.jpg2020-kawasaki-z900-42.jpg2020-kawasaki-z900-43.jpg2020-kawasaki-z900-50.jpg2020-kawasaki-z900-45.jpg2020-kawasaki-z900-46.jpg2020-kawasaki-z900-new.jpgz900-frame.jpg

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm