16:10  | 

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam

Chiếc Toyota Highlander Limited 2020 nhập khẩu tư nhân đầu tiên về Việt Nam sở hữu động cơ giống Lexus RX 350, thiết kế hầm hố, trang bị màn hình 12,3 inch, camera 360 độ, ...

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5289.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5299.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5322.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5295.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5280.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5276.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5309.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5303.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5285.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5269.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5268.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5272.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5319.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5331.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5336.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5340.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5307.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5344.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5346.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5355.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5360.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5420.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5363.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5370.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5366.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5367.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5415.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5416.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5408.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5425.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5428.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5379.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5389.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5391.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5384.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5396.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5400.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 giá hơn 4 tỷ tại Việt Nam dsc-5403.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm