08:19  | 

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng

Phiên bản đắt nhất của MG HS 2020 sở hữu nhiều điểm nhấn đáng chú ý như động cơ mạnh mẽ, nội thất hiện đại cao cấp như xe sang.

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 34.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng mg-ra-mat-xe-8.JPG

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 29.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 27.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 28.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 26.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 17.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 24.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 18.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 16.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng mg-ra-mat-xe-15.JPG

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 8.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 3.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 15.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 14.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 13.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 10.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 11.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 12.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 9.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 7.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 6.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 5.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 4.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 2.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 31.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 23.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 22.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 1.jpg

Ảnh chi tiết MG HS Trophy 2020 giá 999 triệu đồng 20.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Tags: mg hs trophy

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm