Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý

Phiên bản nâng cấp của Toyota Corolla Altis được ra mắt tại Việt Nam với 2 phiên bản 1.8E và 1.8G đi kèm giá bán lần lượt 733 và 763 triệu đồng, giảm nhẹ so với phiên bản cũ.

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5744-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5748-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5755-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5749-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5754-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5764-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5733-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5777-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5776-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5767-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5772-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5736-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5720-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5790-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5794-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5798-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5788-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5785-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5786-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5781-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5780-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5707-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5714-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5710-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5716-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5711-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5712-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5722-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5723-copy.jpg

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 giá từ 733 triệu tại đại lý dsc-5731-copy.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

#[]