15:16  | 

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ

Chiếc Ford F-450 Super Duty Limited đời 2018 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về Việt Nam sử dụng động cơ V8 6.7L và được chào bán với giá hơn 6 tỷ đồng.

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03302-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03300-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03298-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03416-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03411-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03408-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03399-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03397-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03518-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03512-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03481-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03478-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03421-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03424-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03432-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03461-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03459-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03442-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03427-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03422-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03430-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03467-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03464-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03463-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03469-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03497-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03502-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03499-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03322-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03374-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03356-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03366-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03380-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03391-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03369-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03329-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03346.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03351-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03355-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03386-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03388-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03325-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03340-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03345-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03320-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03319-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03307-2.jpg

Ảnh chi tiết Ford F-450 Super Duty Limited giá hơn 6 tỷ dsc03316-2.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Tags:

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm