10:00  | 

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ

Chiếc Lexus GX 460 Luxury 2020 được doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân nhập nguyên chiếc từ Mỹ về Việt Nam với nhiều trang bị khác biệt phiên bản chính hãng.

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 8.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 15.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 12.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 14.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 3.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 13.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 10.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 11.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 9.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 6.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 7.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 4.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 5.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 1.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 22.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 29.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 33.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 27.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 32.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 31.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 30.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 25.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 24.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 23.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 28.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 21.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 2.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 20.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 17.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 18.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 19.jpg

Ảnh chi tiết Lexus GX 460 Luxury 2020 nhập Mỹ giá 6 tỷ 16.jpg
Ảnh: Tới Nguyễn 

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm