Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý

Nội thất của VinFast President được hãng xe Việt làm mới khá nhiều so với đàn em Lux SA 2.0, đặc biệt là các loại chất liệu cao cấp hàng đầu thế giới cũng đã được sử dụng trên mẫu xe đầu bảng này.

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-57.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-59.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý dsc-3951-2.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-52.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-54.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-53-1.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý dsc-4041-copy.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý dsc-4038-copy.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý dsc-4057-copy.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-36.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-40.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-35.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-33.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-34.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-38.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-32.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-43.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-42.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-24.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-22.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-17.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-20.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-19.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-18.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-15.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-16.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-13.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-31.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-21.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-50.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-48.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-46.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-47.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-49.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-44.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-10.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-9.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-2.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-5.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý vinfast-president-autodaily-7.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý dsc-4151.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý dsc-4172.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý dsc-4209.jpg

Ảnh nội thất VinFast President giá 4,6 tỷ tại đại lý dsc-4200.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn